Okres Ostrava - Stará Bělá
 
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám program KDU-ČSL pro Starou Bělou. Mnoho se toho v obci udělalo, ale stále nové úkoly a nedořešené problémy stojí před námi. Komunální politik by měl umět komunikovat s lidmi, naslouchat potřebám občanů, ale také by měl mít vizi rozvoje a směřování života v obci. Naše vize jsme se snažili zestručnit ve volebním programu. Jako nosnou myšlenku jsme zvolili motto „OBEC PŘÁTELSKÁ“  - ke svým občanům, dětem, seniorům. Tak jako funguje rodina a členové se vzájemně provázejí od narození až do smrti, měla by obec být partnerem a členem širší rodiny, vytvářet zdravé a pohodové životní podmínky pro bydlení a další aktivity svých občanů a návštěvníků obce. Největším bohatstvím obce jsou její občané, na každém z nás závisí, jak se bude v obci žít a jak bude obec vypadat. K tomu by obec měla vytvářet ty nejlepší podmínky, ale bez občanů a jejich zájmu o své okolí a obecné dění to nepůjde. Přijďte k volbám a podpořte kandidáty, kterým věříte, a kteří mají vám blízkou vizi o dalším směřování života v obci.
 
Michal Hořínek, lídr kandidátky KDU-ČSL ve Staré Bělé
Kandidáti do zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Stará Bělá
1. Mgr. Michal Hořínek, 37 let, právník
2. Markéta Nováčková, Dis., 35 let, vedoucí produkce České televize
3. Ing. Pavel Folta, 60 let, ředitel Charity sv. Alexandra
4. Mgr. Pavel Stuchlý, 38 let, středoškolský učitel
5. Jaroslav Bajorek, 41 let, mechanik automatizační techniky
6. Ludmila Stuchlá, 58 let, ekonomka
7. Ivana Richterová, 54 let, sociální pracovnice
8. Ing. Aleš Ševčík, 51 let, technolog
9. Ing. Martin Gelnar, 30 let, vedoucí střediska železniční rozvoj
10. Pavel Dlouhý, 40 let, OSVČ
11. Václav Stuchlý, 37 let, vedoucí techniky TV NOE
12. Mgr. Markéta Jurišicová, 37 let, učitelka
13. Ing. Tomáš Procházka, 33 let, ekonom
14. Ing. Jiří Hořínek, 55 let, ředitel domova pro seniory
15. Petr Bartusek, 65 let, důchodce