KDU.breadcrumbs.homeMěstské obvody Moravská Ostrava a Přívoz

Okres Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
 

Volební program KDU-ČSL a nezávislých kandidátůpro obvod Moravské Ostravy a Přívozu

 • Bezpečnost

  Zasadíme se o zřízení služebny městské policie v Přívoze a rozšíření kamerového systému v místech se zvýšenou kriminalitou. U bytových domů, kde si instalují kamerový systém, uhradíme 50% nákladů. Zasadíme se o navýšení počtu městských strážníků v ulicích a hlavně o zintenzivnění pochůzek v kritických částech obvodu a prostředcích městské hromadné dopravy.

 • Bytová výstavba

  Podpoříme ve spolupráci s privátními investory výstavbu malometrážních bytů pro mladé rodiny.

 • Centrum města

  Zasadíme se o zástavbu nevhodných proluk. Snížíme nájmy podnikatelům v centru města s cílem zachování a rozšíření služeb. Podpoříme provozovny, které v obvodu chybí, nebo je jich nedostatek. Ve spolupráci s privátními investory podpoříme projekty vedoucí k oživení centra. Vytvoříme pracovní skupinu složenou z odborníků různých profesí, která připraví projekt a návrhy na konkrétní kroky. Projekt bude samozřejmě předložen veřejnosti k diskuzi. V areálu Husova sadu vybudujeme veřejné toalety.

 • Děti a mládež

  Zasadíme se o rozšíření volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi nejen v Komenského sadech, ale i na Černé louce, Sadu Milady Horákové a Husově sadu. Sportovním a mládežnickým organizacím budeme pravidelně přispívat na provoz. Zvlášť budeme poskytovat finanční příspěvky formou grantů na konkrétní akce. Mládežnickým organizacím a sociálním poradnám pro mládež budeme nebytové prostory pronajímat za symbolické nájemné.

 • Konec předražených staveb

  Již při přípravě stavební zakázky budeme klást důraz na samotnou přípravu a budeme spolupracovat se stavebními odborníky. U každé veřejné stavební zakázky bude ve výběrové komisi zastoupen odborník z Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Členové komise budou vybíráni losováním z řad zastupitelů.

 • Kultura

  Formou grantů podpoříme konkrétní kulturní projekty. Budeme aktivně podporovat výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny v našem obvodu.

 • Otevřená radnice

  Zasadíme se, aby alespoň jednou za měsíc měli zastupitelé vyhrazeny hodiny pro občany, kdy se na nás budete moci se svými náměty a stížnostmi obracet přímo. Prosadíme interaktivní komunikaci s občany – materiály jako vyhlášky, novinky z úřední desky, usnesení rady, zastupitelstva a dalších orgánů budou zájemcům zasílány automaticky.

 • Parkování

  Vybudujeme nové lokální parkovací plochy, kdy budeme spolupracovat s jednotlivými bytovými samosprávami a vlastníky objektů. Předložíme k veřejné diskusi studii s návrhem komplexního řešení parkování, včetně vytvoření systému bezplatných rezidenčních karet.

 • Parkoviště u Městské nemocnice Ostrava

  Parkování u nemocnice musí být veřejnou službou, nikoliv obchodní činností. Budeme usilovat nejen o změnu nynějších pravidel, ale hlavně o vybudování dalších parkovišť ze strany ulice Varenská.

 • Péče o seniory

  Vše, co uděláme pro seniory nyní, bude sloužit dalším generacím. Zajistíme humanizaci pečovatelské služby a její rozšíření. Zřídíme denní centra pro seniory. Připravíme projekt moderního a dostupného bydlení pro seniory, který by poskytl našim seniorům alternativu vhodného bydlení a mohli by tak zůstat ve svém městském obvodě.Nadále budeme podporovat projekt Senior linka a navíc zřídíme speciální dotovanou taxislužbu – senior taxi, jejímž prostřednictvím budou moci naši senioři navštívit zdravotnická zařízení.

 • Požární ochrana

  Zajistíme, aby obvod finančně podpořil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje při nákupu požární techniky. Máme za to, že i městský obvod by měl přispět na nákup požární techniky, když stát snižuje financování tohoto nákupu.

 • Rozpočet

  Důsledně budeme trvat na vyrovnaném rozpočtu městského obvodu. V oblasti příjmů se budeme více než doposud orientovat na získání prostředků z Evropské unie a připravíme projekty, které budou takto spolufinancovány. V rámci transparentnosti v hospodaření zřídíme na internetových stránkách on-line sledování rozpočtu městského obvodu. Každý občan se tedy dostane ke konkrétním údajům o příjmech a výdajích v reálném čase.

 • Školství

  Postavíme novou mateřskou školku. Výstavbou docílíme dostatečné kapacity i do budoucna. Podpoříme vznik podnikových mateřinek a mateřinek pro postižené děti. Budeme pokračovat v modernizaci budov ZŠ a MŠ a v nákupu interaktivních vzdělávacích pomůcek. Podpoříme vybudování studentského kampusu z bývalého hotelu Palace.

 • Ubytovny

  Problém ubytoven musí řešit státní orgány. Svým přístupem stát připravil městům a obcím téměř neřešitelnou situaci. Budeme důsledně požadovat změnu zákona v systému financování ubytování sociálně slabých. V okolí ubytoven instalujeme kamerové systémy s napojením na centrální pult Městské policie. Budeme důsledně vyžadovat dodržování hygienických a stavebních norem. Připravíme projekt na vykoupení ubytoven. Ubytovny by pak fungovaly pod správou obvodu s jasně nastavenými pravidly pro ubytované.

 • Zdravotnictví

  Vytvoříme aktuální databázi všech ordinací a lékařů, kteří působí v našem obvodu. Tyto informace budou umístěny na internetových stránkách úřadu. Budeme usilovat o přebudování prostor a humanizaci pracovišť, které slouží k příjmu pacientů v Městské nemocnici.

 • Zdravotně postižení

  Budeme usilovat o další budování bezbariérových zastávek. Poskytneme důstojné prostory Svazu tělesně postižených k jejich činnosti. Zřídíme na úřadě pracoviště, které bude poskytovat odbornou pomoc rodinám zdravotně postižených dětí.

 • Zeleň

  Zajistíme kvalifikovanou údržbu zeleně ve všech částech obvodu a budeme realizovat komplexní výsadbu zeleně. Velmi důrazně budeme požadovat od státu dokončení likvidace „ostravských lagun“. Budeme občany pravdivě informovat o těch institucích a lidech, kteří mají na svědomí neustálé prodlužovaní řešení tohoto palčivého problému.

 • Zpravodaj CENTRUM

  Radniční zpravodaj bude sloužit k informování občanů a ne pro zviditelňování a propagaci komunálních politiků, jak je tomu nyní.

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
konané dne 10. a 11. října 2014

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová a nezávislí kandidáti

Kandidáti:

 1. Ing. Rudolf Zahradník, 53 let
  ekonom, vedoucí odboru
 2. Mgr. Ilja Racek, PhD., 64 let
  režisér, publicista
 3. Eliška Franková, 62 let
  OSVČ
 4. Ing. Petr Chovanec, 58 let
  vedoucí ekonomického a správního úseku
 5. JUDr. Marie Ludvová, 63 let
  advokátka
 6. Ing. Michal Moric, 32 let
  projektant
 7. František Urban, 62 let
  vedoucí údržby
 8. Ing. Martina Machová, 38 let
  technik
 9. Petr Matěj, 45 let
  pracovník charity
 10. Dagmar Paskerová, 47 let
  prodavačka
 11. Pavel Škrlík, 58 let
  technik
 12. Alexix Papadakis, 30 let
  řidič
 13. Hedvika Smolková, 75 let
  důchodkyně
 14. Martin Tokař, 30 let
  strojař
 15. Petr Klečka, 72 let
  sborový zpěvák
 16. Ing. Jan Ryška, MBA, 39 let
  manažer
 17. Jakub Podušel, 23 let
  technik
 18. Ing. Milan Svačinka, 69 let
  důchodce
 1. Marie Skrotová, 67 let
  účetní
 2. RNDr. Ilona Kubešová, 62 let
  pedagog
 3. Ing. David Pauk, 32 let
  projektant
 4. Mgr. Jarmila Plačková, 53 let
  pedagog
 5. Marie Skřinařová, 64 let
  matrikářka
 6. Bc.Pavla Schofferová, 59 let
  pedagog
 7. Květoslava Franková, 66 let
  asistentka
 8. Soňa Kubicová, 33 let
  číšnice
 9. Helena Krenželoková, 51 let
  pečovatelka
 10. Růžena Horváthová, 68 let
  důchodkyně
 11. Arnošt Grucman, 56 let
  údržbář
 12. Mgr. Adéla Laura Andílová
  Gletová
  , 31 let
  psycholog
 13. Jaroslava Lapešová, 62 let
  důchodkyně
 14. Laokratis Stampolidis, 65 let
  podnikatel
 15. Drahomíra Lorenzová, 85 let
  důchodkyně
 16. Mgr. Miloslava Holušová, 69 let
  houslistka
 17. Božena Pejčochová, 54 let
  operátorka